آنالیز استئارات آلومینیوم

ANALYSIS OF ALUMINIUM STEARAT

   
CHEMICAL FORMULA Al(C17H35COO)3
Specification  
Appearance White powder
M. mass 876.0
Specific gravity 1.070
Moisture max 1.0 %
Al2O3 9.5 %
Free fatty acid max 4.0 %
SO42+ 0.01 %
Na+ 0.01 %
   

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4784 3348 - 044